Your Company Logo Here

Tomáš Morávek +420 773 900 106
David Král +420 775 084 884
E-mail info@axanis.cz

Elektroinstalace Praha

Jak je uvedeno již v úvodu, firma elektroinstalace Praha je založena na vysoké kvalitně odváděné práce našich elektrikářů a stejně tak dodávaných elektroinstalačních materiálů, do budoucna na této skutečnosti nemíníme nic měnit a to přes rostoucí požadavky developerů na snížení kvality práce a materiálů. Jestliže jste zákazníkem, který si uvědomuje riziko nekvalitně odvedené elektroinstalace a hledáte firmu, která provede elektromontážní práce kvalitně, pak věřte, že jste ji našli. ZDE je výběr z realizovaných zakázek.

Elektrikáři Praha

 Elektroinstalace je mnohdy majitelem nevědomě podceňována, protože rádoby elektro firmy, které nabídnou nejnižší cenu díla,
nepoužívají kvalitních komponent, při samotné realizaci elektroinstalace pak využívají služeb nekvalifikovaných elektrikářů. Často se pak naši elektrikáři setkávají s vadami které nejen zapříčiňují časté výpadky elektroinstalace, ale i vyloženě ohrožují osoby na životě. Komponenty elektroinstalace, které nejsou mnohdy ani schváleny pro použití v ČR, mohou způsobit v lepším případě požár.
Nepodceňujte elektroinstalaci, nechte si zpracovat více cenových nabídek od elektroinstalačních firem, zjistěte jaké komponenty a od jakých výrobců Vám je nabízí, nechte si předložit elektromontážní firmou výpis obvodů celé elektroinstalace ( výkonné spotřebiče použité třeba v kuchyni, jako je např. elektrická trouba, elektrická varná deska, mikrovlnná trouba, rychlovarná konvice, myčka, pračka, sušička, mají velké nároky na elektrickou energii, a proto má každý takový spotřebič samostatný obvod, samostatný jistič). Níže znázorňujeme jednoduchý výpočet pro zatížení zásuvkového obvodu:

Zásuvkový obvod může být odjištěn max. 16A (Ampérovým) jističem, to znamená, že je možné ho zatížit 3680W (Watů) = 16A * 230V (Voltů)

Průměrné příkony některých spotřebičů:

 - rychlovarná konvice 2200 W
 - elektrická trouba 3500 W
 - mikrovlnná trouba s grilem 2400 W
 - myčka 1200 W
 - pračka 2200 W
 - sušička 2300 W

Z výše uvedeného je zřejmé, že elektroinstalace kde bude jen "pár" jističů zjevně stačit nebude. Jestliže se tedy nechcete omezovat v používání jednotlivých spotřebičů (čas je drahý) je nutností mít kvalitně navrženou a provedenou elektroinstalaci, kde nebylo šetřeno na počtu obvodů. Zjistěte si proč je cenová nabídka tak levná a jiná o dost dražší, pakliže nemáte čas na zkoumání cenových nabídek, volte raději "zlatou střední cestu" ani levnou ani tu nejdražší elektroinstalaci.

Nová versus stará Elektroinstalace

  • Starší bytová a domovní elektroinstalace je v žalostném stavu

 Ve starých rodinných, činžovních domech a panelových bytech kde nebyla v posledních dvaceti letech zrekonstruována elektroinstalace,
je zcela nedostatečný počet elektrických obvodů, elektroinstalace jsou provedeny hliníkovými vodiči, které už dávno přesluhují svou
životnost. Často pak majitelé těchto nebezpečných elektroinstalací dělají další velkou chybu tím, že nedostatečný počet elektrických
zásuvek řeší různými prodlužovacími kabely, rozdvojkami pochybných čínských výrobců, celou již tak chatrnou elektroinstalaci značně
přetěžují a doslova si zahrávají s ohněm. Říkáte si, že v případě přetížení přeci "vypadne" jistič? Bohužel pravděpodobně ne, jistič je
zařízení, které se jako každé jiné zařízení časem opotřebuje, ztratí schopnost rychle zareagovat a mnohdy nevypne vůbec (jedná se
hlavně o takzvané "černé jističe" značky ITV), následkem je potom přehřátí (vyhoření) drátů daného obvodu a možného vznícení dalších
předmětů. Ve starých elektroinstalacích nejsou dále použity a ve většině případů ani nejdou použít (z důvodu starých dvoudrátových


rozvodů) takzvané proudové chrániče, které jsou dnes hlavní ochranou před úrazem elektrickým proudem. Proudový chránič
v elektroinstalaci má z pohledu bezpečnosti tu nejdůležitější úlohu, v případě sebemenšího úniku elektrického proudu mimo uzavřený
obvod dojde k odpojení tohoto vadného obvodu v řádu milisekund a tím značně předchází úrazu elektrickým proudem. Nejdůležitější
je jeho použití v koupelnách, u bazénů, zahrad a saunách, zkrátka všude tam, kde je se vyskytují vodní páry ve větší míře, v dle dnešních
norem se však osazuje na všechny zásuvkové obvody vyjma těch, které by při jeho výpadku mohly způsobit jiné ztráty. Pro osazení
elektroinstalace proudovým chráničem je nutné třivodičové vedení, to však ve starých elektroinstalacích není, řešením pak mohou
být speciální zásuvky, které jsou proudovým chráničem vybaveny. Tyto zásuvky mají poměrně vysokou cenu a tak je potřeba zvážit
všechny okolnosti a případně zrekonstruovat elektroinstalaci komplexně. Řešením je revize elektroinstalace a následně doporučená
rekonstrukce nebo úprava elektroinstalace.

  • Nová elektroinstalace do bytu a domu - na kvalitu práce, normy a předpisy klademe velký důraz

Nová elektroinstalace se provádí dle platných norem a projektové dokumentace, která by měla být součástí každé nově vznikající elektroinstalace. Projektová dokumentace elektro mimo výkresové části řeší vlivy prostředí na instalaci, způsob jejího provedení, energetickou náročnost objektu, je základem pro bezpečnou elektroinstalaci. Druhou důležitou částí pro nově vznikající elektroinstalaci je kvalita jejího provedení, je nezbytné aby práce prováděla firma s dostatečnou kvalifikací a oprávněním každého jejího zaměstnance. Mnohdy se stává, že firmy za účelem snížení nákladů na realizaci zaměstnávají nekvalifikované osoby, nekvalitní provedení elektroinstalace, které se rychle schová pod omítkou nového domu je na světě. Celá realizace elektroinstalace má svůj řád, kabelové trasy nemohou být vedeny kde člověka napadne, normy jasně říkají v jakých místech se mohou kabely vodit. Vodiče by měli být taženy vodorovně a svisle, šikmé tažení vodičů je nepřípustné. Elektroinstalaci je možné dále znehodnotit použitím nekvalitních
instalačních materiálů, zde je vhodné kontrolovat použité materiály s projektem a odsouhlasenou cenovou nabídkou. Posledním krokem v nově vzniklé elektroinstalaci je provedení výchozí revizní zprávy, ta je nepostradatelnou součástí bezpečné elektroinstalace. Může jí vystavit pouze revizní technik, který nejdříve provede měření celé elektroinstalace, posoudí vlivy prostředí atd., následně vystaví onu výchozí revizní zprávu na jejímž výsledku je elektroinstalace schopna či neschopna bezpečné provozu. Revizní zprávy jsou majitelé
elektroinstalací povinni dle místa a způsobu užití periodicky zajišťovat.

Opravy nouzových modulů

Naše firma provádí pozáruční opravy nouzových modulů AWEX LIDER LE/36/1 a dalších modelů. Po dohodě lze provést opravu i jiných výrobců. Cena opravy se pohybuje kolem 300,-Kč/1ks. Množstevní slevy jsou možné po dohodě. Volejte 773 900 106, T.Morávek.

 

Elektroinstalace má být především bezpečná, ale taky spolehlivá a proto musí být prováděna s náležitou pečlivostí.

Vizitkou elektrikáře je rozvaděč, ten má být přehledný, jednotlivé vodiče označené a vyrovnané. Jestliže ve Vašem rozvaděči je nepřehledná spleť drátů, na místo organizace zde vládne chaos, věřte tomu, že i zbytek elektroinstalace je proveden stejným způsobem. Pak nezbývá než konstatovat, že elektroinstalaci neprováděl zkušený elektrikář a v případě, že jím byl, tak mu rozhodně nešlo o Vaše bezpečí.